Bùi Duy Phương

Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 cấp tiểu học

Theo công văn số 3818/BGDĐT-GDTH ngày 31/7/2023, Bộ GD&ĐT đã đưa ra hướng dẫn chi tiết về nội dung, hình thức, phương pháp dạy học, thời lượng học, và đánh giá kết quả học tập đối với các môn ngoại ngữ 1 tại Tiểu học.

Tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 cấp tiểu học (Ảnh minh hoạ)
Tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 cấp tiểu học (Ảnh minh hoạ)

Về nội dung, hình thức và phương pháp dạy học

 • Thực hiện dạy học bảo đảm các nội dung và yêu cầu cần đạt trong chương trình các môn Ngoại ngữ 1 theo quy định của Bộ GDĐT.
 • Tổ chức dạy học đảm bảo sự phát triển đồng đều của 4 kỹ năng quan trọng: nghe, nói, đọc và viết, với ưu tiên cho việc phát triển kỹ năng nghe và nói.
 • Đa dạng hóa các hình thức dạy và học bao gồm cả học ở trong lớp, ngoài lớp, trong trường và ngoài trường.
 • Tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, giao lưu, phát triển văn hóa đọc sách và truyện bằng ngoại ngữ phù hợp với độ tuổi, sở thích, và giai đoạn học tập của học sinh.

Về thời lượng dạy học

 • Thời lượng dạy học được quy định theo chương trình với 140 tiết học trong một năm học, tương đương với 04 tiết học mỗi tuần.
 • Khuyến khích các cơ sở giáo dục tăng cường thời lượng học môn Ngoại ngữ 1 nếu có nhu cầu từ phía học sinh và phụ huynh, nhưng vẫn cần đảm bảo rằng việc này không gây quá tải cho học sinh.

Về đánh giá kết quả học tập của học sinh

 • Đánh giá kết quả học tập của học sinh học các môn ngoại ngữ theo quy định về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ GDĐT.
 • Đánh giá học sinh học ngoại ngữ cần tập trung vào việc xây dựng sự tự tin cho học sinh, khuyến khích sự cố gắng và động viên trong học tập.
 • Đánh giá sự hình thành và phát triển của học sinh trong những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học được quy định trong chương trình.
 • Đánh giá thường xuyên với các kỹ thuật đánh giá đa dạng và phù hợp.
 • Kiểm tra định kỳ phải bao gồm đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết để đảm bảo tính toàn diện trong việc đánh giá.
Mời bạn xem video

Học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *