Bùi Duy Phương

Sử dụng phần mềm Kahoot – Kết nối, Khám phá và Kích thích trong công việc giảng dạy

Phần mềm Kahoot đã trở thành một công cụ phổ biến trong giảng dạy hiện đại. Với tính năng tương tác và thú vị của nó, sử dụng phần mềm Kahoot trong công việc giảng dạy có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho giáo viên và học sinh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá chi tiết về cách sử dụng phần mềm

Đọc thêm

Cách tạo trò chơi Kahoot nhanh chóng dễ dàng

Cách tạo trò chơi Kahoot nhanh chóng dễ dàng. Kahoot là một công cụ tạo trò chơi học tập trực tuyến cực kì hấp dẫn. Bạn có thể tạo trò chơi với các đáp án a,b,c,d. Với đầy đủ hình ảnh, âm thanh, video,.. Phần mềm sẽ tự tính điểm, thời gian và sắp xếp thứ tự người chơi từ cao đến thấp để trao giải nhất nhì,

Đọc thêm

Kahoot công cụ tạo trò chơi trí tuệ trực tuyến hấp dẫn cho mọi học sinh

Phần mềm trò chơi Kahoot là công cụ tạo trò chơi học tập từ người lớn đến trẻ con đã chơi là mê. Sau khi kết thúc một bài giảng. Giáo viên muốn kiểm tra kiến thức học sinh nắm được thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên có phần mềm nào mà học sinh bấm lựa chọn đáp án thì tên, đáp án, thời gian

Đọc thêm