Bùi Duy Phương

Học làm phim hoạt hình bằng phần mềm Vyond Bài 12: Xuất bản video hoạt hình

Vyond là một phần mềm làm video hoạt hình vector trực tuyến, cho phép người dùng tạo ra các video animation một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vyond cung cấp một thư viện nhân vật, bối cảnh và hiệu ứng phong phú, giúp bạn dễ dàng tạo ra những video animation độc đáo. Sau khi hoàn thành video hoạt hình của mình, bạn có thể xuất bản

Đọc thêm

Học làm phim hoạt hình bằng phần mềm Vyond Bài 11: Ôn tập nội dung đã học, tạo cảnh mới

Vyond là một phần mềm làm video hoạt hình vector trực tuyến, cho phép người dùng tạo ra các video animation một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vyond cung cấp một thư viện nhân vật, bối cảnh và hiệu ứng phong phú, giúp bạn dễ dàng tạo ra những video animation độc đáo. Ôn tập lại toàn bộ nội dung đã học ở các bài học trước

Đọc thêm

Học làm phim hoạt hình bằng phần mềm Vyond Bài 10: Thêm chữ vào hoạt hình

Vyond là một phần mềm làm video hoạt hình vector trực tuyến, cho phép người dùng tạo ra các video animation một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vyond cung cấp một thư viện nhân vật phong phú, bao gồm các nhân vật với nhiều hành động và cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm chữ vào hoạt hình trong Vyond theo ý muốn.

Đọc thêm

Học làm phim hoạt hình bằng phần mềm Vyond Bài 9: Thêm lời nói cho nhân vật

Vyond là một phần mềm làm video hoạt hình vector trực tuyến, cho phép người dùng tạo ra các video animation một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vyond cung cấp một thư viện nhân vật phong phú, bao gồm các nhân vật với nhiều hành động và cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm lời nói cho nhân vật trong Vyond theo ý

Đọc thêm

Học làm phim hoạt hình bằng phần mềm Vyond Bài 8: Cho nhân vật lên trên hoặc xuống dưới nhân vật khác

Vyond là một phần mềm làm video hoạt hình vector trực tuyến, cho phép người dùng tạo ra các video animation một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vyond cung cấp một thư viện nhân vật phong phú, bao gồm các nhân vật với nhiều kích thước và vị trí khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tùy chỉnh vị trí của nhân vật trong Vyond theo

Đọc thêm

Học làm phim hoạt hình bằng phần mềm Vyond Bài 7: Tạo chuyển động cho nhân vật

Vyond là một phần mềm làm video hoạt hình vector trực tuyến, cho phép người dùng tạo ra các video animation một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vyond cung cấp một thư viện nhân vật phong phú, bao gồm các nhân vật với nhiều hành động và cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo chuyển động cho nhân vật trong Vyond theo ý

Đọc thêm

Học làm phim hoạt hình bằng phần mềm Vyond Bài 6: Thay đổi hành động, cảm xúc cho nhân vật

Vyond là một phần mềm làm video hoạt hình vector trực tuyến, cho phép người dùng tạo ra các video animation một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vyond cung cấp một thư viện nhân vật phong phú, bao gồm các nhân vật với nhiều hành động và cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tùy chỉnh hành động và cảm xúc của nhân vật

Đọc thêm

Học làm phim hoạt hình bằng phần mềm Vyond Bài 5: Thêm con vật, đồ vật vào video

Vyond là một phần mềm làm video hoạt hình vector trực tuyến, cho phép người dùng tạo ra các video animation một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vyond cung cấp một thư viện con vật, đồ vật phong phú, bao gồm các con vật, đồ vật với nhiều phong cách và tính cách khác nhau. Để thêm con vật, đồ vật vào video trong Vyond, bạn có

Đọc thêm

Học làm phim hoạt hình bằng phần mềm Vyond Bài 4: Cách tìm nhân vật

Vyond là một phần mềm làm video hoạt hình vector trực tuyến, cho phép người dùng tạo ra các video animation một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vyond cung cấp một thư viện nhân vật phong phú, bao gồm các nhân vật với nhiều phong cách và tính cách khác nhau. Để tìm nhân vật trong Vyond, bạn có thể thực hiện theo các bước sau: Sử

Đọc thêm

Học làm phim hoạt hình bằng phần mềm Vyond Bài 3: Chọn bối cảnh

Vyond là một phần mềm làm video hoạt hình vector trực tuyến, cho phép người dùng tạo ra các video animation một cách dễ dàng và nhanh chóng. Trong Vyond, scene (Bối cảnh) là một khung hình riêng biệt trong video, chứa các đối tượng và hiệu ứng khác nhau. Để chọn scene trong Vyond theo ý muốn, bạn có thể thực hiện theo các bước sau: Bạn

Đọc thêm