Bùi Duy Phương

Dạng trắc nghiệm và các kiểu bài tập liên quan trên Live Worksheets

Live Worksheets là một phần mềm trực tuyến giúp giáo viên tạo ra các bài tập tương tác cho học sinh. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ, giúp giáo viên dễ dàng tạo các bài tập tương tác, bao gồm cả dạng bài tập trắc nghiệm và các kiểu bài tập liên quan. Trong Live Worksheets, dạng bài tập trắc nghiệm

Đọc thêm

Dạng bài tập nối các đối tượng – Nối cột trên phần mềm Live Worksheets

Live Worksheets là một phần mềm trực tuyến giúp giáo viên tạo ra các bài tập tương tác cho học sinh. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ, giúp giáo viên dễ dàng tạo các bài tập tương tác, bao gồm cả dạng bài tập: Nối các đối tượng – Nối cột. Tạo dạng bài tập Nối các đối tượng – Nối

Đọc thêm

Dạng bài tập kéo thả (drag and drop) trên Live Worksheets

Live Worksheets là một phần mềm trực tuyến giúp giáo viên tạo ra các bài tập tương tác cho học sinh. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ, giúp giáo viên dễ dàng tạo các bài tập tương tác, bao gồm cả dạng bài tập kéo thả. Tạo Dạng bài tập kéo thả trên Live Worksheets Để tạo Dạng bài tập kéo

Đọc thêm

Dạng bài tập điền từ vào chỗ trống trên Live Worksheets

Live Worksheets là một phần mềm trực tuyến giúp giáo viên tạo ra các bài tập tương tác cho học sinh. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ, giúp giáo viên dễ dàng tạo các bài tập tương tác, bao gồm cả dạng bài tập điền từ vào chỗ trống. Tạo các ô trống và nhập đáp án đúng Để tạo Dạng

Đọc thêm

Khai thác nguồn để thiết kế phiếu học tập trên LiveWorksheets

LiveWorksheets là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp giáo viên tạo và chia sẻ các bài tập tương tác. Công cụ này cung cấp nhiều tính năng và công cụ khác nhau để giúp giáo viên tạo các phiếu học tập hấp dẫn và hiệu quả. Để thiết kế phiếu học tập trên LiveWorksheets, giáo viên cần khai thác một số nguồn tài nguyên sau: Tài

Đọc thêm

Hướng dẫn tạo tài khoản Live Worksheets Phiên bản mới

Live Worksheets là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp giáo viên tạo và chia sẻ các bài tập tương tác. Phiên bản mới của Live Worksheets có nhiều tính năng mới và cải tiến, bao gồm giao diện người dùng mới, các công cụ tạo bài tập mới và khả năng tích hợp với các nền tảng học tập khác. Để tạo tài khoản Live Worksheets

Đọc thêm