0(0)

Bí quyết xây dựng lớp học Online bằng Zoom

  • Categories Dạy học Online
  • Tổng số đã đăng ký 44
  • Cập nhật cuối cùng 18/03/2020

Chủ đề cho khóa học:

9 Lessons

Sử dụng phầm mềm Zoom

Tiết học buổi sáng00
Tài liệu word
Làm sao để học sinh nghe rõ file âm thanh của giáo viên khi dạy bằng phần mềm zoom00
Kiểm soát tính năng viết vẽ lên màn hình trong phần mềm zoom00
Cách chia nhóm cho học sinh thảo luận trong phần mềm zoom00
Ghi lại buổi dạy trực tuyến trong zoom để phát lại như thế nào00
Tạo ID và mật khẩu cố định trong phần mềm Zoom cho giáo viên dạy trực tuyến00
Tạo lịch và tự động nhắc học sinh vào học Online đúng giờ trong Zoom00

Thiết lập hệ thống học tập trực tuyến

2.500.000 200.000