0(0)

Bí quyết xây dựng lớp học Online bằng Zoom

Topics for this course

9 Lessons

Sử dụng phầm mềm Zoom

Tiết học buổi sáng00:00:00
Tài liệu word
Làm sao để học sinh nghe rõ file âm thanh của giáo viên khi dạy bằng phần mềm zoom00:00:00
Kiểm soát tính năng viết vẽ lên màn hình trong phần mềm zoom00:00:00
Cách chia nhóm cho học sinh thảo luận trong phần mềm zoom00:00:00
Ghi lại buổi dạy trực tuyến trong zoom để phát lại như thế nào00:00:00
Tạo ID và mật khẩu cố định trong phần mềm Zoom cho giáo viên dạy trực tuyến00:00:00
Tạo lịch và tự động nhắc học sinh vào học Online đúng giờ trong Zoom00:00:00

Thiết lập hệ thống học tập trực tuyến

2.500.000 200.000