Bùi Duy Phương

Dạng bài tập điền từ vào chỗ trống trên Live Worksheets

Live Worksheets là một phần mềm trực tuyến giúp giáo viên tạo ra các bài tập tương tác cho học sinh. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ, giúp giáo viên dễ dàng tạo các bài tập tương tác, bao gồm cả dạng bài tập điền từ vào chỗ trống.

Tạo các ô trống và nhập đáp án đúng

Để tạo Dạng bài tập điền từ vào chỗ trống trên Live Worksheets, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Mở Live Worksheets và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào Edit Elements.
  3. Chọn textfield.

Sau đó, bạn sẽ thấy một hộp văn bản nhỏ xuất hiện. Bạn có thể nhập nội dung vào hộp văn bản này để chỉ định các từ hoặc cụm từ cần điền vào ô trống.

Lưu ý:

  • Bạn có thể nhập nhiều đáp án cho cùng một câu hỏi.
  • Bạn có thể sử dụng các ký tự đặc biệt như dấu cách, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm,…

Sau khi tạo các ô trống và nhập đáp án đúng, bạn có thể điều chỉnh kích cỡ, kiểu chữ, màu sắc, …

Kết luận

Dạng bài tập điền từ vào chỗ trống là một dạng bài tập phổ biến giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng viết và tư duy.

Với Live Worksheets, bạn có thể dễ dàng tạo các bài tập điền từ vào chỗ trống hấp dẫn và hiệu quả, giúp học sinh học tập tốt hơn.

Mời bạn xem video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *