Bùi Duy Phương

Dạng bài tập kéo thả (drag and drop) trên Live Worksheets

Live Worksheets là một phần mềm trực tuyến giúp giáo viên tạo ra các bài tập tương tác cho học sinh. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ, giúp giáo viên dễ dàng tạo các bài tập tương tác, bao gồm cả dạng bài tập kéo thả.

Tạo Dạng bài tập kéo thả trên Live Worksheets

Để tạo Dạng bài tập kéo thả trên Live Worksheets, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Mở Live Worksheets và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào My Worksheets.
  3. Chọn Add Worksheets .
  4. Chọn Add Media và chèn file PDF của bạn.
  5. Chọn Insert Selected.
  6. Đặt lại tiêu đề và một số tuỳ chọn khác, sau đó bấm Save and edit elements.

Live Worksheets sẽ mở ra một trang mới để bạn nhập nội dung của bài tập.

Tạo các vị trí cần thả đối tượng

Để tạo các vị trí cần thả đối tượng, bạn cần nhấp vào Drop. Sau đó, bạn sẽ thấy một hộp văn bản nhỏ xuất hiện. Bạn có thể nhập nội dung vào hộp văn bản này để chỉ định nội dung của vị trí.

Dạng bài tập kéo thả là một dạng bài tập tương tác hiệu quả, giúp học sinh học tập chủ động và sáng tạo. Với Live Worksheets, bạn có thể dễ dàng tạo các bài tập kéo thả hấp dẫn và hiệu quả, giúp học sinh học tập tốt hơn.

Mời bạn xem video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *