Bùi Duy Phương

Dạng trắc nghiệm và các kiểu bài tập liên quan trên Live Worksheets

Live Worksheets là một phần mềm trực tuyến giúp giáo viên tạo ra các bài tập tương tác cho học sinh. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ, giúp giáo viên dễ dàng tạo các bài tập tương tác, bao gồm cả dạng bài tập trắc nghiệm và các kiểu bài tập liên quan.

Trong Live Worksheets, dạng bài tập trắc nghiệm bao gồm nhiều kiểu bài tập khác nhau, bao gồm: Dạng bài tập sử dụng Checkboxes, dạng bài sử dụng đáp án, dạng bài sử dụng Single Choice.

Cách tạo bài tập trắc nghiệm trong Live Worksheets

Để tạo bài tập trắc nghiệm trong Live Worksheets, bạn cần thực hiện các bước sau:

Đối với dạng bài tập sử dụng Checkboxes

 1. Mở Live Worksheets và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào Checkboxes.
 3. Di chuyển ô Checkboxes vào đáp án.
 4. Bấm save and view.

Đối với dạng bài sử dụng đáp án

 1. Mở Live Worksheets và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào Select.
 3. Đưa hộp tương tác vào vị trí các đáp án, đặt lại các đáp án đúng/sai.
 4. Bấm save and view.

Đối với dạng bài sử dụng Single Choice

 1. Mở Live Worksheets và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào Single Choice.
 3. Nhập các đáp án và tích vào đáp án đúng.
 4. Style settings, điều chỉnh lại kiểu chữ, kích thước, màu chữ, …
 5. Bấm save and view.

Dạng bài tập trắc nghiệm là một dạng bài tập hiệu quả, giúp học sinh học tập chủ động và đánh giá. Với Live Worksheets, bạn có thể dễ dàng tạo các bài tập trắc nghiệm hấp dẫn và hiệu quả, giúp học sinh học tập tốt hơn.

Mời bạn xem video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *