Bùi Duy Phương

Đề xuất thí điểm hỗ trợ giáo viên mầm non ở một số tỉnh, thành phố

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố một dự thảo quan trọng liên quan đến chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non và thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo tại một số tỉnh và thành phố.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Dự thảo này đề xuất một loạt chính sách nhằm thu hút và hỗ trợ giáo viên mầm non trong quá trình thí điểm phổ cập giáo dục mầm non. Các chính sách này bao gồm:

  1. Ưu đãi về tuyển dụng và thu hút giáo viên mầm non: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố sẽ ban hành quy định về chính sách ưu đãi để tuyển dụng và thu hút giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập thực hiện phổ cập giáo dục mầm non. Mức ưu đãi này có thể tương đương ít nhất 01 năm tiền lương cơ bản của giáo viên.
  1. Hỗ trợ tài chính cho giáo viên mầm non: Giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập thực hiện phổ cập giáo dục mầm non sẽ được hỗ trợ tối thiểu là 960.000 đồng/tháng, với khoản hỗ trợ này kéo dài không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ được xem xét và quyết định bởi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dựa trên khả năng ngân sách của địa phương.
  2. Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hàng năm: Giáo viên mầm non tham gia bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hàng năm theo Chương trình bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí đào tạo và bồi dưỡng sẽ được cấp từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025.

Mục tiêu của chính sách này là khuyến khích và thu hút giáo viên mầm non để đảm bảo mục tiêu phổ cập giáo viên mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Trong tương lai, đây sẽ là bước quan trọng để đảm bảo đủ giáo viên mầm non. Chính sách này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non tại Việt Nam.

Mời bạn xem video

Giáo viên mầm non

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *