Bùi Duy Phương

Kho ảnh tách nền thiết kế bài giảng điện tử:

Dưới đây là danh sách 10 website cung cấp hình ảnh tách nền (transparent background images) miễn phí, phù hợp cho việc thiết kế đồ họa và bài giảng:

 1. PNGTreepngtree.com
  • Cung cấp nhiều loại hình ảnh PNG tách nền, bao gồm cả đồ họa và hình ảnh thực.
 2. StickPNGstickpng.com
  • Một thư viện lớn các hình ảnh PNG miễn phí, tập trung vào các hình ảnh phổ biến và nhân vật.
 3. PNGMartpngmart.com
  • Website này chuyên cung cấp hình ảnh PNG tách nền.
 4. PNGPlaypngplay.com
  • Cung cấp nhiều hình ảnh PNG chất lượng cao miễn phí.
 5. PNG Allpngall.com
  • Cung cấp một loạt hình ảnh PNG miễn phí cho nhiều chủ đề khác nhau.
 6. PngPixpngpix.com
  • Website này chứa một thư viện lớn các hình ảnh PNG.
 7. PNGImgpngimg.com
  • Cung cấp hình ảnh PNG phân loại theo danh mục khác nhau.
 8. FavPNGfavpng.com
  • Một nguồn lớn hình ảnh PNG tách nền.
 9. Free PNGsfreepngs.com
  • Website này cung cấp hàng nghìn hình ảnh PNG miễn phí.
 10. ClipartMaxclipartmax.com
  • Cung cấp hình ảnh PNG tách nền, bao gồm cả clipart và hình ảnh thực.

Lưu ý: Mặc dù các hình ảnh từ những trang web này có sẵn để sử dụng miễn phí, nhưng bạn nên kiểm tra các điều khoản sử dụng cụ thể cho từng hình ảnh trước khi sử dụng, nhất là trong các tài liệu công cộng hoặc thương mại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *