Bùi Duy Phương

Hướng dẫn sử dụng edmodo giao bài cho học sinh

Hướng dẫn sử dụng Edmodo cho giáo viên và học sinh Ngày nay việc vận dụng các hình thức lớp học Online đã trở nên rất phổ biến và cần thiết. Một công cụ lớp học nổi tiếng  đó là Emodo. Với Edmodo giáo viên có thể tạo nên một môi trường học tập online cho học sinh. Chỉ cần một tài khoản đăng kí thành viên tại

Đọc thêm