Bùi Duy Phương

Tự tin dạy học vượt qua lo âu trên bục giảng

Nhiều giáo viên thiếu tự tin dạy học. Họ không cảm thấy sẵn sàng để đứng lớp và dẫn dắt học sinh. Có lẽ họ nghĩ họ không thể kiểm soát lớp học, hoặc họ không hiểu đề cương môn học đủ tốt, hoặc họ không chuẩn bị đủ cho công việc quản lý và giảng dạy. Dù lý do gì đi nữa, họ đã chọn nghề này

Đọc thêm