Bùi Duy Phương

Những kĩ năng thầy cô cần biết khi sử dụng phần mềm Classpoint

Dưới đây là một số kĩ năng thầy cô cần biết khi sử dụng phần mềm Classpoint:

  1. Cách kích hoạt bản quyền phần mềm classpoint pro

2. Cách tạo lớp và nhập danh sách học sinh trong phần mềm classpoint

3. Cách ẩn hiện thanh công cụ classpoint khi trình chiếu powerpoint

4. Cách học sinh quét mã QR Code để vào lớp classpoint

5. Thay đổi ngôn ngữ trong phần mềm classpoint

6. Cách cộng trừ điểm sao cho học sinh trong phần mềm Classpoint

7. Làm cho lớp hăng hái thi đua với công cụ game hoá của Classpoint

8. Làm cho Powerpoint mạnh mẽ hơn với công cụ ghi chú Classpoint

9. Tạo Slide câu hỏi tự động trong Powerpoint nhờ AI Classpoint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *