Bùi Duy Phương

Sử dụng phần mềm Kahoot – Kết nối, Khám phá và Kích thích trong công việc giảng dạy

Phần mềm Kahoot đã trở thành một công cụ phổ biến trong giảng dạy hiện đại. Với tính năng tương tác và thú vị của nó, sử dụng phần mềm Kahoot trong công việc giảng dạy có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho giáo viên và học sinh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá chi tiết về cách sử dụng phần mềm

Đọc thêm