Bùi Duy Phương

Tư liệu các khóa học tháng 10/2023

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi giáo viên giỏi

Sử dụng phần mềm Plicker tạo game show học tập hấp dẫn cho cả lớp:

2. Sử dụng Classpoint tổ chức các hoạt động trong giờ dạy

STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) là một phương pháp giáo dục tích hợp nhiều lĩnh vực, giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy logic, sáng tạo và vận dụng kiến thức trong thực tế. Để giúp giáo viên ở các cấp học từ mầm non, tiểu học đến trung học thiết kế bài giảng STEM hiệu quả, có nhiều tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo hữu ích.

3. Khóa học Thiết kế bài giảng STEM

+ STEM mầm non: Vào đây

+ STEM Tiểu học: Vào đây

+ STEM Trung học: Vào đây

Trên đây là những website thầy cô có thể tham khảo cho việc thiết kế bài giảng STEM các cấp học.

Ngoài ra thầy Phương xin tặng các thầy cô Bộ tư liệu PDF hướng dẫn thực hiện giáo dục STEM các khối lớp và cấp học để thầy cô nghiên cứu.

Tải tại đây

4. Khóa học Thiết kế bài giảng Elearning STEM

Tải tài liệu: Ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *