Bùi Duy Phương

Hướng dẫn cách làm Infographic bằng Powerpoint cho học sinh

Infographic là một cách sử dụng đồ họa để biểu diễn thông tin.

Info = Information = thông tin

Graphic = đồ họa.

Như vậy thay vì trình bày một trang văn bản đầy thông tin khó nhớ. Chúng ta có thể chắt lọc các nội dung đó lấy các ý chính. Sau đó sẽ biến nó thành một bảng Infographic ngắn gọn súc tích và dễ nhớ.

Dưới đây là ví dụ về một bản Infographic về địa lí tự nhiên của Việt Nam

Cách làm Infographic

Bài viết này sẽ giúp học sinh hình dung rõ Cách làm Infographic:
  1. Thế nào là Infographic
  2. Các bước để thực hiện một Infographic
  3. Cách làm infographic bằng Powerpoint
  4. Làm mẫu một infographic về địa lí Việt Nam hoàn thiện

Chúng ta cùng theo dõi cách làm Infographic cho học sinh nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *