Bùi Duy Phương

Giới thiệu tổng quát về phần mềm Articulate Storyline

Sau khi khởi động phần mềm Articulate Storyline chúng ta thấy giao diện như sau: Trang khởi động Chức năng của từng vị trí: 1. New Project: Tạo một dự án, 1 bài mới 2. Record Screen: thực hiện việc ghi âm màn hình 3. Import: nhập dữ liệu + Từ file powerpoint + Từ Quiz maker …. 4. Recent: Mở những file vừa mới làm việc Bây

Đọc thêm

Classtool công cụ online cho lớp học

Có một trang web tập hợp khá nhiều công cụ cho lớp học đó là Classtools.net Trang web này tập hợp nhiều công cụ tiện ích như: + Công cụ cho lớp học Tạo đồng hồ đếm ngược: Bạn chỉ cẩn chọn chức năng Flash Countdown timer, nhập phút, giây và bấm Countdown là xong: + Chức năng chọn tên ngẫu nhiên Đây là chức năng khá thú

Đọc thêm