Bùi Duy Phương

Sử dụng Canva AI phần 5: xóa bỏ vật thể không mong muốn

Canva là một nền tảng thiết kế đồ họa trực tuyến phổ biến, cung cấp cho người dùng nhiều công cụ và tính năng để tạo ra các thiết kế đẹp mắt và chuyên nghiệp. Trong đó, Canva AI là một tính năng mới được ra mắt gần đây, giúp người dùng xóa bỏ vật thể không mong muốn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Các bước

Đọc thêm

Sử dụng Canva AI phần 4: Chuyển văn bản thành video

Canva là một nền tảng thiết kế đồ họa trực tuyến phổ biến, cung cấp cho người dùng nhiều công cụ và tính năng để tạo ra các thiết kế đẹp mắt và chuyên nghiệp. Trong đó, Canva AI là một tính năng mới được ra mắt gần đây, giúp người dùng chuyển văn bản thành video một cách nhanh chóng và dễ dàng. Các bước sử dụng

Đọc thêm

Sử dụng Canva AI Phần 3: Chuyển đổi thần kì giữa các định dạng thiết kế

Canva là một nền tảng thiết kế đồ họa trực tuyến phổ biến, cung cấp cho người dùng nhiều công cụ và tính năng để tạo ra các thiết kế đẹp mắt và chuyên nghiệp. Trong đó, Canva AI là một tính năng mới được ra mắt gần đây, giúp người dùng chuyển đổi giữa các định dạng thiết kế một cách nhanh chóng và dễ dàng. Các

Đọc thêm

Sử dụng Canva AI Phần 2: Tách hình thần thánh

Canva là một nền tảng thiết kế đồ họa trực tuyến phổ biến, cung cấp cho người dùng nhiều công cụ và tính năng để tạo ra các thiết kế đẹp mắt và chuyên nghiệp. Trong đó, Canva AI là một tính năng mới được ra mắt gần đây, giúp người dùng tách hình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Các bước sử dụng Canva AI để

Đọc thêm

Sử dụng Canva AI Phần 1: Thiết kế Slide trình chiếu trong 1 nốt nhạc

Canva là một nền tảng thiết kế đồ họa trực tuyến phổ biến, cung cấp cho người dùng nhiều công cụ và tính năng để tạo ra các thiết kế đẹp mắt và chuyên nghiệp. Trong đó, Canva AI là một tính năng mới được ra mắt gần đây, giúp người dùng tạo ra các slide trình chiếu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Các bước sử

Đọc thêm