Bùi Duy Phương

Hướng dẫn học khóa học Pro của thầy Bùi Duy Phương

Chúc mừng thầy cô đã may mắn đăng kí được khóa học Pro của thầy Phương.

Các khóa học có phí thầy cô sẽ học tại địa chỉ:

https://hoc.buiduyphuong.com/

Sau khi thầy cô chuyển khoản BTC sẽ duyệt và gửi cho đô thông tin đăng nhập vào email cho thầy cô.

Thầy cô vào trang https://hoc.buiduyphuong.com/ và chọn đăng nhập bằng google với email với BTC là học được.

Lưu ý: Nếu học trên máy tính thì thầy cô cài đặt trình duyệt firefox để học.

Thầy cô xem video sau đây để rõ cách làm nhé.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *