Bùi Duy Phương

Sử dụng các bài thể dục não Brain Gym trong dạy học

Brain Gym, hoặc còn được gọi là “Thể Dục Não,” là một phương pháp giáo dục sáng tạo và hiệu quả giúp tăng cường hoạt động của não bộ, rèn luyện cả não phải và não trái, và mang lại năng lượng tích cực cho học sinh. Các bài thể dục não Brain Gym đã chứng minh sự hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động khởi

Đọc thêm