Bùi Duy Phương

Chính phủ đáp ứng ý kiến đoàn giám sát về đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục

Vào ngày 28/7/2023, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra Kết luận số 563/TB-ĐGS về việc giám sát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chính phủ đã tiếp thu và giải trình những ý kiến này thông qua một báo cáo.

Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục

Phương pháp đánh giá học sinh

Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo của Chính phủ là phản hồi về việc đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục. Theo đó, Chính phủ cho biết rằng việc đánh giá học sinh thông qua các phương pháp như kiểm tra và đánh giá trong quá trình dạy học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai trước khi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được đưa vào thực hiện.

Các văn bản hướng dẫn và tập huấn

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản hướng dẫn về việc kiểm tra và đánh giá học sinh, cũng như tổ chức tập huấn và bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực của họ. Mục tiêu của việc này là đảm bảo rằng đánh giá sẽ tập trung vào việc hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Chuyển đổi từ điểm số sang đánh giá thường xuyên

Chính phủ đã ban hành các Thông tư số 27/2020/TT-BGD&ĐT và 22/2020/TT-BGD&ĐT để quy định về việc đánh giá học sinh trong các cấp học. Theo đó, hướng đi chính của việc đánh giá đã chuyển từ việc tập trung vào điểm số sang việc tập trung vào đánh giá thường xuyên. Điều này được thể hiện qua việc kết quả kiểm tra, đánh giá không được tính vào điểm trung bình các môn học và không được sử dụng để bù cho môn học khác.

Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục (Ảnh minh hoạ)
Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục (Ảnh minh hoạ)

Chương trình giáo dục và đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh

Với việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh đã được mô tả cụ thể thông qua các biểu hiện chi tiết. Điều này giúp cho việc đánh giá trở nên cụ thể và hiệu quả hơn.

1.Phương thức đánh giá thường xuyên

Việc đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua các hoạt động học, trong đó có các hình thức như hỏi – đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập. Đánh giá được thực hiện qua cả quá trình học tập và kết quả thực hiện của học sinh theo yêu cầu của từng bài học.

2. Kiểm tra định kì

Việc kiểm tra định kì được quy định theo Thông tư số 22/2020/TT-BGD&ĐT, với mỗi học kỳ chỉ có 1 bài kiểm tra giữa kỳ và 1 bài kiểm tra cuối kỳ. Điều này đảm bảo rằng quá trình kiểm tra được thực hiện một cách có hệ thống và hiệu quả. Chính phủ đã đáp ứng ý kiến của Đoàn giám sát về việc đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Việc này đã được thể hiện qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho giáo viên, và tạo ra các cơ chế đánh giá thích hợp nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng trong việc đánh giá học sinh. Mặc dù việc này đòi hỏi thời gian và nỗ lực, Chính phủ cam kết tiếp tục hỗ trợ và tăng cường tập huấn cho giáo viên để họ có thể thực hiện đánh giá một cách hiệu quả, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *