Bùi Duy Phương

Mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua và khen thưởng trong năm học 2023-2024

Trong năm học 2023-2024, chúng ta sẽ chứng kiến một thay đổi đáng chú ý về mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua và khen thưởng. Với việc mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng mỗi tháng, mức tiền thưởng sẽ được điều chỉnh tương ứng, đem lại một động thái đáng mừng cho các giáo viên và cán bộ trong lĩnh vực giáo dục.

Mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ảnh minh hoạ)
Mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua và khen thưởng (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định hiện tại, mức tiền thưởng cho cả tập thể và cá nhân được tính dựa trên mức lương cơ sở, với công thức đơn giản là Mức thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở. Điều này giúp tạo ra một cơ cấu thưởng có tính công bằng và hợp lý, đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc và đóng góp trong ngành giáo dục.

Danh hiệu thi đua cá nhân

Nếu xét đến danh hiệu thi đua cá nhân, dựa trên mức lương cơ sở 1.800.000 đồng, các mức tiền thưởng sẽ được quy định như sau:

 • Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 8.100.000 đồng (Mức hưởng = 4,5 x 1.800.000 đồng)
 • Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương: 5.400.000 đồng (Mức hưởng = 3,0 x 1.800.000 đồng)
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở: 1.800.000 đồng (Mức hưởng = 1,0 x 1.800.000 đồng)
 • Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến: 540.000 đồng (Mức hưởng = 0,3 x 1.800.000 đồng)

Danh hiệu thi đua tập thể

Với danh hiệu thi đua tập thể, mức tiền thưởng cũng được tính dựa trên mức lương cơ sở 1.800.000 đồng:

 • Tập thể lao động xuất sắc: 2.700.000 đồng (Mức hưởng = 1,5 x 1.800.000 đồng)
 • Tập thể Lao động tiên tiến: 1.440.000 đồng (Mức hưởng = 0,8 x 1.800.000 đồng)
 • Cờ thi đua của Chính phủ: 21.600.000 đồng (Mức hưởng = 12 x 1.800.000 đồng)
 • Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương: 14.400.000 đồng (Mức hưởng = 8 x 1.800.000 đồng)

Mức tiền thưởng huân chương cá nhân

Mức tiền thưởng cho các huân chương cá nhân cũng sẽ thay đổi dựa trên mức lương cơ sở 1.800.000 đồng:

 • Huân chương Lao động hạng nhất: 16.200.000 đồng (Mức hưởng = 9,0 x 1.800.000 đồng)
 • Huân chương Lao động hạng nhì: 13.500.000 đồng (Mức hưởng = 7,5 x 1.800.000 đồng)
 • Huân chương Lao động hạng ba: 8.100.000 đồng (Mức hưởng = 4,5 x 1.800.000 đồng)

Mức tiền thưởng huân chương tập thể

Các tập thể cũng sẽ nhận mức tiền thưởng mới dựa trên mức lương cơ sở 1.800.000 đồng:

 • Huân chương Lao động hạng nhất: 32.400.000 đồng (Mức hưởng = 18,0 x 1.800.000 đồng)
 • Huân chương Lao động hạng nhì: 27.000.000 đồng (Mức hưởng = 15 x 1.800.000 đồng)
 • Huân chương Lao động hạng ba: 16.200.000 đồng (Mức hưởng = 9,0 x 1.800.000 đồng)

Mức tiền thưởng danh hiệu nhà giáo ưu tú và nhà giáo nhân dân

Các nhà giáo ưu tú và nhà giáo nhân dân cũng sẽ nhận mức tiền thưởng theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng:

 • “Nhà giáo nhân dân”: 22.500.000 đồng (Mức hưởng = 12,5 x 1.800.000 đồng)
 • “Nhà giáo ưu tú”: 16.200.000 đồng (Mức hưởng = 9,0 x 1.800.000 đồng)

Mức tiền thưởng bằng khen và giấy khen

Cuối cùng, các bằng khen và giấy khen cũng sẽ có mức tiền thưởng mới dựa trên mức lương cơ sở 1.800.000 đồng:

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 6.300.000 đồng (Mức hưởng = 3,5 x 1.800.000 đồng)
 • Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương: 1.800.000 đồng (Mức hưởng = 1,0 x 1.800.000 đồng)
 • Giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp Huyện: 540.000 đồng (Mức hưởng = 0,3 x 1.800.000 đồng)
 • Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: 270.000 đồng (Mức hưởng = 0,15 x 1.800.000 đồng)

Với sự điều chỉnh về mức tiền thưởng theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng, năm học 2023-2024 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cơ hội thúc đẩy tinh thần làm việc và đóng góp trong lĩnh vực giáo dục. Các giáo viên và cán bộ có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, cùng với sự phấn đấu không ngừng nghỉ để xây dựng môi trường giáo dục ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng.

Mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua và khen thưởng trong năm học 2023-2024

Triển khai nhiệm vụ cuối năm 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *