Bùi Duy Phương

Phương pháp lớp học đảo ngược là gì?

Gần đây chúng ta thường nghe nói đến một phương pháp dạy học mới đó là Lớp học đảo ngược. Vậy thì lớp học đảo ngược là gì? Và tại sao lại gọi là lớp học đảo ngược? Trước hết chúng ta cùng quan sát mô hình lớp học truyền thống. + Giáo viên chuẩn bị nội dung mà học sinh sẽ được học trên lớp. + Học

Đọc thêm