Bùi Duy Phương

Tăng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2023

Theo thông tin mới nhất từ ngày 1.7.2023, mức tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ tăng lên 20,8% so với trước đây. Điều này đến từ việc tính dựa trên lương cơ sở, và từ thời điểm này, giáo viên sẽ nhận được mức phụ cấp thâm niên cao hơn.

phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2023

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên cho giáo viên:

Theo Nghị định 77/2021/NĐ-CP, mức phụ cấp thâm niên cho giáo viên sẽ được tính như sau:

  1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) sẽ được tính thêm 1%.
  2. Mức tiền phụ cấp thâm niên sẽ được tính và trả cùng kỳ lương hàng tháng và sẽ được dùng để tính đóng và hưởng các loại bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.
  3. Công thức tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng sẽ là dựa vào hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng nhân với mức lương cơ sở do chính phủ quy định từng thời kỳ nhân với mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng.
phụ cấp thâm niên nhà giáo
Hình ảnh giáo viên (phụ cấp thâm niên nhà giáo)

Tăng mức lương cơ sở từ 1.7.2023:

Mức tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ được tính dựa vào mức lương cơ sở. Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở sẽ tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Vì vậy, từ thời điểm này, mức tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo cũng sẽ tăng lên 20,8%.

video về phụ cấp thâm niên

Tầm quan trọng của việc tăng mức phụ cấp thâm niên:

Việc tăng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo trong năm 2023 là một bước tiến quan trọng nhằm đánh giá công lao, nỗ lực của các giáo viên đã đồng hành trong công tác giáo dục và giảng dạy. Điều này giúp khích lệ động viên các nhà giáo tiếp tục đóng góp sức mạnh và tâm huyết vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam.

Học sinh trong lớp học
Học sinh trong lớp học

Qua việc tăng mức phụ cấp thâm niên, hy vọng rằng sẽ có thêm động lực cho giáo viên để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, và đồng thời thúc đẩy sự nghiên cứu, đổi mới trong phương pháp dạy và học, từ đó mang lại hiệu quả tích cực trong việc đào tạo các thế hệ học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *