Bùi Duy Phương

Kho âm thanh thiết kế bài giảng

Dưới đây là danh sách các website cung cấp hiệu ứng âm thanh và nhạc nền miễn phí, rất phù hợp cho việc thiết kế bài giảng:

 1. FreeSoundfreesound.org
  • Một cộng đồng lớn cung cấp các hiệu ứng âm thanh miễn phí.
 2. Incompetechincompetech.com
  • Website này cung cấp nhiều loại nhạc nền sáng tạo miễn phí.
 3. Bensoundbensound.com
  • Cung cấp nhạc nền miễn phí cho các dự án video và bài giảng.
 4. Purple Planet Musicpurple-planet.com
  • Một nguồn lớn các bản nhạc nền chất lượng cao và miễn phí.
 5. Zapsplatzapsplat.com
  • Cung cấp hàng nghìn hiệu ứng âm thanh và nhạc nền miễn phí.
 6. Free Music Archive (FMA)freemusicarchive.org
  • Nguồn nhạc nền đa dạng cho nhiều loại bài giảng khác nhau.
 7. YouTube Audio Libraryyoutube.com/audiolibrary
  • Thư viện âm thanh lớn từ YouTube, bao gồm cả nhạc nền và hiệu ứng âm thanh.
 8. ccMixterccmixter.org
  • Nền tảng chia sẻ âm nhạc, nơi bạn có thể tìm thấy nhạc nền sáng tạo để sử dụng miễn phí.
 9. SoundBiblesoundbible.com
  • Cung cấp một lựa chọn lớn các hiệu ứng âm thanh miễn phí.
 10. Jamendo Musicjamendo.com
  • Nguồn cung cấp nhạc nền độc lập miễn phí cho các dự án sáng tạo.
 11. Nhạc hiệu các trò chơi: https://tiengdong.com/

Khi sử dụng nhạc nền và hiệu ứng âm thanh từ các nguồn này, hãy chắc chắn rằng bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng. Một số trang web có thể yêu cầu bạn ghi công hoặc chỉ cung cấp nhạc không được sử dụng cho mục đích thương mại mà không có giấy phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *