Bùi Duy Phương

Những điểm mới trong dự thảo hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Dự thảo Thông tư này của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra một số điểm mới quan trọng trong việc xét tặng danh hiệu và khen thưởng trong ngành Giáo dục. Chúng ta sẽ điểm qua các điểm mới quan trọng sau đây:

Những điểm mới trong dự thảo hướng dẫn thi đua, khen thưởng (Ảnh minh hoạ)
Những điểm mới trong dự thảo hướng dẫn thi đua, khen thưởng (Ảnh minh hoạ)

Điểm mới thứ nhất: Yêu cầu đối với việc xét tặng thi đua, khen thưởng (Điều 3)

Theo dự thảo, việc xét thi đua và khen thưởng sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn và thành tích cụ thể của cá nhân hoặc tập thể. Cá nhân cần có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên trong năm xét khen thưởng, trong khi tập thể cần có thời gian chính thức hoạt động từ 10 tháng trở lên trong năm để được xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Điều này đảm bảo rằng những người đạt được kết quả xuất sắc và cống hiến cho giáo dục sẽ được tôn vinh.

Điểm mới thứ hai: Danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Điều 5)

Dự thảo quy định rằng danh hiệu “Lao động tiên tiến” sẽ được xét tặng hàng năm cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn như hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia tích cực vào phong trào thi đua và có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết. Điều này khuyến khích các giáo viên và nhân viên trong ngành giáo dục đối phó với thách thức và tạo ra môi trường giảng dạy tốt hơn.

Điểm mới thứ ba: Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (Điều 6)

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cũng sẽ được xét tặng hàng năm cho các đơn vị trong ngành giáo dục đạt các tiêu chuẩn như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực vào phong trào thi đua và đảm bảo nội bộ đoàn kết. Điều này thúc đẩy sự hợp tác và đồng lòng trong công tác giảng dạy và quản lý.

Điểm mới thứ tư: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Điều 7)

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cũng được đề cập trong dự thảo, với các tiêu chuẩn về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham gia tích cực vào phong trào thi đua, và đảm bảo 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ. Điều này khuyến khích các đơn vị trong ngành giáo dục làm việc cùng nhau để đạt được thành tích xuất sắc.

Điểm Mới Thứ Năm: Danh Hiệu “Cờ Thi Đua của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo” (Điều 8)

Dự thảo này giới thiệu danh hiệu mới là “Cờ thi đua của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.” Danh hiệu này sẽ được trao hàng năm cho các đơn vị đạt các tiêu chuẩn đặc biệt:

 • Hoàn thành vượt chỉ tiêu và nhiệm vụ năm học.
 • Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc.”
 • Tổ chức đảng, đoàn thể được đánh giá cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xã hội.
 • Khối, cụm thi đua đề xuất tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

Điểm Mới Thứ sáu: Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Điều 9)

Dự thảo cũng đề cập đến việc trao Bằng khen của Bộ trưởng BGDĐT cho cá nhân và tập thể đáng khen ngợi. Điều này sẽ được xét tặng dựa trên các tiêu chuẩn như:

 • Thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua.
 • Đóng góp đối với sự phát triển giáo dục và đào tạo.
 • Có thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của BGDĐT.
 • Hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho ngành Giáo dục.

Điểm Mới Thứ Bảy: Kỷ Niệm Chương “Vì Sự Nghiệp Giáo Dục” (Điều 10)

Dự thảo cũng giới thiệu Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Giáo Dục” nhằm tôn vinh cá nhân trong và ngoài ngành Giáo Dục, bao gồm:

 • Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
 • Chuyên gia trong ngành.
 • Người nước ngoài đóng góp cho sự phát triển giáo dục Việt Nam.

Để đạt được Kỷ niệm chương này, các cá nhân phải đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan đến thời gian công tác và đóng góp đối với sự phát triển giáo dục.

Những điểm mới trong dự thảo hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Thư của chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *