Bùi Duy Phương

Tuyển tập những bài nhạc Just dance hay nhất

Just dace có rất nhiều lợi ích trong dạy học.

Dưới đây là danh sách các bài nhạc Just Dance hay nhất để bạn sử dụng trong các tiết học của mình:

  1. Russia Queen

2. If you happy and you know it

3. Nhạc Just dacne: Waka Waka

4. Nhạc Just dacne: Five little Monkeys

5. CHOO CHOO WA

6. BABY SHARK

7. CHOCOLAT CHOCO CHOCO

8. Get Ready to Wiggle

9. Mickey

10. Pirate You Shall Be

11. Move and Freeze Dance

12. Easy Dance

13. Higher Than The Sky by Gateway Kids Worship

14. Alphabet Dance

15. Minions dance

16. Dance Cover

17. Zumba Kids

18. How to dance

19. Just Dance Kids Happy Birthday To You

20. KIDS DANCE 03

21. KIDS DANCE

22. Just Dance Kids 2014

23. Samba nana

24. Just Dance Kids 2014

25. Chicken Dance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *