Bùi Duy Phương

Tuyển tập những bài nhạc Just dance hay nhất

Just dace có rất nhiều lợi ích trong dạy học.

Dưới đây là danh sách các bài nhạc Just Dance hay nhất để bạn sử dụng trong các tiết học của mình:

  1. Russia Queen

2. If you happy and you know it

3. Nhạc Just dacne: Waka Waka

4. Nhạc Just dacne: Five little Monkeys

5. CHOO CHOO WA

6. BABY SHARK

7. CHOCOLAT CHOCO CHOCO

8. Get Ready to Wiggle

9. Mickey

10. Pirate You Shall Be

12. Move and Freeze Dance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *