Bùi Duy Phương

Quy định về chế độ tập sự, nâng lương, nâng lương trước hạn của giáo viên

Quy định về tập sự, nâng lương, nâng lương trước hạn là một phần quan trọng của quyền lợi và chế độ làm việc của giáo viên. Hãy cùng nhau khám phá những điểm chính sau đây.

Ảnh minh hoạ

1. Quy định về chế độ tập sự của giáo viên

Khi một giáo viên được tuyển dụng vào viên chức, họ sẽ phải tuân thủ chế độ tập sự. Mục đích của việc này là để giáo viên làm quen với môi trường công tác và thực hiện công việc của vị trí tuyển dụng. Thời gian tập sự sẽ phụ thuộc vào trình độ đào tạo yêu cầu cho chức danh nghề nghiệp. Ví dụ, nếu bạn là giáo viên mầm non với trình độ đại học nhưng vị trí chỉ yêu cầu trình độ cao đẳng, thời gian tập sự của bạn sẽ là 09 tháng. Trong trường hợp bạn là giáo viên từ tiểu học đến trung học phổ thông, thời gian tập sự sẽ là 12 tháng.

Thời gian nghỉ sinh con, ốm đau hoặc các lý do chính đáng không được tính vào thời gian tập sự. Tuy nhiên, nếu bạn nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày và được đơn vị công lập đồng ý, thì thời gian này sẽ được tính vào thời gian tập sự. Người tập sự sẽ được hưởng mức lương và phụ cấp tương ứng với trình độ đào tạo của họ. Các chế độ khác như làm việc ở vùng khó khăn hoặc các ngành nghề độc hại cũng được quy định.

2. Quy định về chế độ nâng lương thường xuyên của giáo viên

Giáo viên sẽ được xét nâng bậc lương thường xuyên sau mỗi khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, theo quy định, giáo viên mầm non và phổ thông sẽ được xét nâng lương thường xuyên mỗi 3 năm. Thời gian giữ bậc lương sẽ quyết định việc xét nâng lương và còn phụ thuộc vào trình độ đào tạo yêu cầu cho vị trí công việc của họ.

3. Quy định về nâng lương trước hạn và số lần nâng lương trước hạn

Giáo viên có cơ hội được nâng lương trước hạn nếu họ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công việc. Thời gian nâng lương trước hạn có thể từ 3 đến 12 tháng, tùy theo quy chế của địa phương. Tuy nhiên, quy định quan trọng là một viên chức không thể được nâng lương trước hạn hai lần liên tiếp do thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Sau khi được nâng lương trước hạn, họ phải đợi một khoảng thời gian nhất định trước khi có cơ hội được nâng lương trước hạn một lần nữa.

Quy định về chế độ tập sự, nâng lương, nâng lương trước hạn của giáo viên

Quy định mới về tiền lương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *