Bùi Duy Phương

Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra một loạt nhiệm vụ trọng tâm cho năm học này trong Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 theo Quyết định 2457/QĐ-BGDĐT năm 2023. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những nhiệm vụ quan trọng này.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024 (Ảnh minh hoạ)
Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024 (Ảnh minh hoạ)

Có những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024 được Bộ giáo dục và đào tạo đề ra bao gồm:

 1. Hoàn thiện thể chế quản lý giáo dục: Năm học 2023-2024 đặt nhiệm vụ quan trọng là nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục. Điều này bao gồm việc cải thiện thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống giáo dục.
 2. Hiệu quả chương trình giáo dục: Chúng ta sẽ tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục từ mầm non, giáo dục phổ thông đến giáo dục thường xuyên. Mục tiêu là đảm bảo rằng học sinh và sinh viên nhận được một giáo dục chất lượng.
 3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, cần tập trung vào đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục ở mọi cấp.
 4. Quản lý nguồn lực đầu tư cho giáo dục: Bố trí và sử dụng ngân sách nhà nước cũng như các nguồn lực đầu tư cho giáo dục một cách hiệu quả là mục tiêu quan trọng.
 5. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quốc phòng an ninh: Năm học này, chúng ta cũng tập trung vào việc tăng cường công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng, và quốc phòng an ninh.
 6. Công tác thể chất, thể thao và y tế: Đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh thông qua việc tăng cường công tác thể chất, thể thao và y tế trường học. Đồng thời, cần phải chuẩn bị phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai và dịch bệnh.
 7. Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học: Quy hoạch và phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, thúc đẩy tự chủ đại học và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kết hợp với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
 8. Hội nhập quốc tế trong giáo dục: Việc hội nhập quốc tế trong giáo dục cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch.
 9. Chuyển đổi số và cải cách hành chính: Tăng cường công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính trong toàn ngành giáo dục.
 10. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: Tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 11. Phong trào thi đua trong toàn ngành: Cuộc thi đua sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển trong ngành giáo dục.
 12. Công tác truyền thông giáo dục: Cuối cùng, công tác truyền thông giáo dục sẽ được tăng cường để chia sẻ thông tin và tạo sự hiểu biết về các nhiệm vụ và thành tựu của ngành giáo dục.

Đây là những nhiệm vụ quan trọng trong năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024

Thủ tướng dự hội nghị triển khai năm học mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *