Bùi Duy Phương

Quy định mới về chứng chỉ bồi dưỡng CDNN của giáo viên mầm non và phổ thông

Ngày 14/8/2023, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành công văn số 4306/BGDĐT-NGCBQLGD. Công văn này chứa một số điểm quan trọng về việc xác định tương đương và yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng CDNN (Chức danh nghề nghiệp) cho giáo viên mầm non và phổ thông. Dưới đây là các điểm quan trọng:

Quy định mới về chứng chỉ bồi dưỡng CDNN (Ảnh minh hoạ)
Quy định mới về chứng chỉ bồi dưỡng CDNN (Ảnh minh hoạ)
  1. Bổ nhiệm và chuyển hạng CDNN: Khi bổ nhiệm hoặc chuyển hạng CDNN cho giáo viên mầm non và phổ thông, quy định chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề. Không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng mới được bổ nhiệm.
  2. Chuyển hạng CDNN cho giáo viên chưa được bổ nhiệm đúng cấp học hoặc thay đổi vị trí việc làm: Không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của vị trí việc làm mới.
  3. Chứng chỉ bồi dưỡng tương đương: Các chứng chỉ bồi dưỡng CDNN giáo viên mầm non và phổ thông cấp trước ngày 30/6/2022 được xem xét là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng CDNN theo tiêu chuẩn CDNN của mỗi cấp học. Chứng chỉ này có thể được sử dụng để bổ nhiệm CDNN và tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng CDNN.
  4. Cập nhật chứng chỉ bồi dưỡng: Đối với giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN từ ngày 30/6/2022 đến ngày 11/7/2023, cần liên hệ với cơ sở bồi dưỡng để được cập nhật và cấp chứng chỉ bồi dưỡng thay thế.
Quy định mới về chứng chỉ bồi dưỡng CDNN của giáo viên mầm non và phổ thông

Bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *