Bùi Duy Phương

Quy định mới về nhiệm vụ và tiêu chuẩn cho giáo viên tiểu học hạng I

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Văn bản số 09/VBHN-BGDĐT, ghi nhận sự hợp nhất của Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Một phần quan trọng trong văn bản này chính là những điểm quy định về nhiệm vụ và tiêu chuẩn đối với giáo viên tiểu học hạng I.

Quy định mới về nhiệm vụ và tiêu chuẩn cho giáo viên tiểu học hạng I

Nhiệm vụ đa dạng và phong phú

Theo quy định mới, giáo viên tiểu học hạng I, có mã số V.07.03.27, sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và đa dạng hơn nhiều so với giáo viên tiểu học hạng II. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, họ còn có những trách nhiệm đặc biệt như tham gia biên tập, biên soạn và phát triển chương trình học, tài liệu bồi dưỡng cho cả giáo viên và học sinh tiểu học. Họ cũng có thể tham gia vào Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Hơn nữa, giáo viên tiểu học hạng I sẽ đảm nhiệm vai trò chủ trì trong các hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề của nhà trường. Họ có thể tham gia vào việc đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp huyện trở lên và thậm chí tham gia vào các hoạt động đánh giá, kiểm tra chuyên môn và nghiệp vụ giáo viên tiểu học. Các giáo viên này cũng được giao nhiệm vụ tham gia ban giám khảo các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, hoặc làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi ở cấp huyện trở lên.

Tiêu chuẩn đào tạo và bồi dưỡng

Để đảm bảo sự chất lượng trong việc giảng dạy và hướng dẫn học sinh, giáo viên tiểu học hạng I phải đáp ứng một loạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và bồi dưỡng. Họ cần có ít nhất bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trong trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, họ cần phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học, theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học cũng là một yếu tố quan trọng đối với họ.

Nhiệm vụ và tiêu chuẩn cho giáo viên tiểu học hạng I (Ảnh minh hoạ)
Nhiệm vụ và tiêu chuẩn cho giáo viên tiểu học hạng I (Ảnh minh hoạ)

Năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đa dạng

Các giáo viên tiểu học hạng I cần phải thể hiện khả năng chủ động và tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục tiểu học. Họ cũng cần phải linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường và điều kiện địa phương. Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và giáo dục là một yếu tố quan trọng trong tiến trình này.

Chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn và hỗ trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cũng là một trách nhiệm quan trọng của giáo viên tiểu học hạng I. Khả năng đánh giá và hướng dẫn đồng nghiệp trong việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cũng được đặt ra. Họ cần phải sử dụng tốt công nghệ thông tin và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc.

Khuyến khích phát triển năng lực

Nhằm thúc đẩy sự phát triển và khuyến khích tinh thần cạnh tranh tích cực, giáo viên tiểu học hạng I sẽ được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên. Đạt bằng khen từ cấp tỉnh trở lên hoặc được vinh danh với các danh hiệu như giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên cũng là một yếu tố quan trọng đối với sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ.

Cuối cùng, những giáo viên tiểu học hạng I muốn tham gia vào cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức nghiệp giáo viên tiểu học hạng I cần phải có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II hoặc tương đương. Điều này đảm bảo rằng họ đã có đủ kinh nghiệm và năng lực cần thiết để đảm nhận trách nhiệm mới.

Đây thực sự là một bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học tại Việt Nam. Chúng ta hy vọng rằng những thay đổi này sẽ tạo ra một môi trường học tập tốt hơn cho các em học sinh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đề nghị nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *