Bùi Duy Phương

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo: Thời gian tính hưởng và không tính hưởng

Hiện nay, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được quy định theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo Điều 3 của Nghị định này, chế độ phụ cấp thâm niên được tính dựa trên thời gian công tác và các điều kiện cụ thể.

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (Ảnh minh hoạ)
Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (Ảnh minh hoạ)

1. Thời Gian Tính Hưởng Phụ Cấp Thâm Niên:

  • Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.
  • Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).
  • Thời gian làm việc trong nhiều ngạch và chức danh khác nhau như hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia và nhiều lĩnh vực khác.
  • Thời gian làm việc trong quân đội, công an, cơ yếu và trong một số ngành, nghề khác nếu có quy định.

2. Thời Gian Không Tính Hưởng Phụ Cấp Thâm Niên:

  • Thời gian tập sự.
  • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.
  • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định về BHXH.
  • Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát trong và ngoài nước vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
  • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
  • Thời gian không làm việc khác ngoài các điều quy định ở các điểm trước đó.
Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo: Thời gian tính hưởng và không tính hưởng

Nỗi lo năm học mới thiếu giáo viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *