Bùi Duy Phương

Tăng cường công tác giáo dục chính trị trong các nhà trường: Định hướng cho năm học 2023-2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đưa ra một loạt biện pháp quan trọng để cải thiện chất lượng giáo dục và giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị trong các nhà trường (Ảnh minh hoạ)
Tăng cường công tác giáo dục chính trị trong các nhà trường (Ảnh minh hoạ)

Theo văn bản hướng dẫn mới từ Bộ GD&ĐT, việc đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập sẽ được thực hiện. Đặc biệt, môn lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân, kinh tế – pháp luật sẽ được đặc biệt chú trọng. Các nội dung về giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và văn hóa cũng sẽ được tối ưu để tạo ra môi trường học tập đa dạng và đầy thú vị.

Tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị

Bộ GD&ĐT cũng chú trọng vào việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, trường tư thục, và các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài. Điều này nhằm đảm bảo rằng giáo dục chính trị vẫn đảm bảo tính đặc thù và tích cực trong môi trường đa dạng.

Khuyến khích học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Việc tổ chức hoạt động học tập và thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị. Bộ GD&ĐT tạo điều kiện cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để khuyến khích tư duy sáng tạo và đạo đức trong học tập và cuộc sống.

Phát triển Đảng viên và xây dựng mô hình công tác tạo nguồn

Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm đến việc phát triển Đảng viên trong trường học. Việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong HSSV, và tạo mô hình công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên trong trường học là mục tiêu quan trọng để xây dựng thế hệ trẻ với tinh thần yêu nước và tương lai tươi sáng.

Tạo môi trường văn hoá và văn nghệ

Bên cạnh việc cải thiện công tác giáo dục chính trị, Bộ GD&ĐT cũng đặc biệt quan tâm đến môi trường văn hóa và văn nghệ tại các trường học. Việc tổ chức hoạt động văn nghệ, khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, và phát triển mạng lưới hoạt động thư viện là một phần quan trọng để xây dựng môi trường học tập đa dạng và phong phú.

Tư vấn tâm lý và xây dựng kỹ năng sống

Bộ GD&ĐT cũng chú trọng đến việc cung cấp tư vấn tâm lý và xây dựng kỹ năng sống cho HSSV. Qua việc phối hợp với các tổ chức Đoàn – Đội – Hội, Bộ GD&ĐT đảm bảo các hoạt động ngoại khóa có tính giáo dục cao, không có nội dung bạo lực hay phản cảm, và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên.

Xây dựng môi trường học ngoại ngữ

Việc thành lập các câu lạc bộ theo sở thích, tài năng, đặc biệt là các câu lạc bộ tiếng Anh trong các nhà trường là một hướng đi quan trọng. Bằng việc tổ chức các diễn đàn và tọa đàm, HSSV được khuyến khích phát triển năng lực ngoại ngữ và năng lực tự học.

Phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội

Cuối cùng, Bộ GD&ĐT đặc biệt chú trọng đến việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục HSSV. Qua việc xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp, Bộ GD&ĐT mong muốn tạo môi trường học tập đầy tích cực và phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Trong năm học mới 2023-2024, việc tăng cường công tác giáo dục chính trị và giáo dục toàn diện tại các nhà trường sẽ là một nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta cùng hy vọng rằng những biện pháp quan trọng này sẽ giúp xây dựng thế hệ trẻ với tinh thần yêu nước, kiến thức sâu rộng và kỹ năng sống vững vàng.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị trong các nhà trường: Định hướng cho năm học 2023-2024

GDCT tư tưởng cho sinh viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *