Bùi Duy Phương

Thông tin mới về bổ nhiệm và thăng hạng giáo viên trung học cơ sở

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT, hợp nhất Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, ban hành thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập.

Giáo viên có cần chứng chỉ CDNN khi xếp lương theo TT 08 không?

Việc bổ nhiệm phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận

Theo Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT, việc bổ nhiệm giáo viên trung học cơ sở từ hạng cũ sang hạng mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 7 của văn bản này. Đồng thời, việc bổ nhiệm phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận.

Cụ thể, giáo viên trung học cơ sở muốn bổ nhiệm hạng III mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo viên hạng III mã số V.07.04.32 tại Điều 3. Nếu muốn bổ nhiệm hạng II mới, phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo viên hạng II mã số V.07.04.31 tại Điều 4. Còn muốn bổ nhiệm hạng I mới, phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo viên hạng I mã số V.07.04.30 tại Điều 5.

Bổ nhiệm giáo viên THCS (Ảnh minh hoạ)
Bổ nhiệm giáo viên THCS (Ảnh minh hoạ)

Tiêu chuẩn bổ nhiệm

Đối với tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên trung học cơ sở phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên. Ngoài ra, còn phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu giáo viên nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, và các quy định về giáo dục trung học cơ sở. Có khả năng xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đồng thời, giáo viên phải sử dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện học sinh.

Nếu giáo viên trung học cơ sở không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào hạng mới, họ sẽ tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của hạng cũ. Tuy nhiên, khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT, họ sẽ được bổ nhiệm vào hạng mới mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Bổ nhiệm và thăng hạng giáo viên trung học cơ sở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *