Bùi Duy Phương

Các mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên

Các mức phụ cấp này được quy định tại khoản 1 Mục II của Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC. Cụ thể như sau:

Các mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên

Mức phụ cấp 25%:

Áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

Mức phụ cấp 30%:

Áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Các mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên (Ảnh minh hoạ)
Các mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên (Ảnh minh hoạ)

Mức phụ cấp 35%:

Áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Mức phụ cấp 40%:

Áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề.

Mức phụ cấp 45%:

Áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

Mức phụ cấp 50%:

Áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Cần lưu ý rằng việc xác định địa bàn miền núi, hải đảo và vùng sâu, vùng xa được thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc và các cơ quan liên quan. Điều này giúp đảm bảo rằng các giáo viên làm việc trong các vùng khó khăn sẽ được hưởng các phụ cấp ưu đãi xứng đáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *