Bùi Duy Phương

Xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc và độc hại.

Xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Kim Sơn, ngành giáo dục hiện có hơn 1,6 triệu người làm việc, chiếm một tỷ lệ đáng kể trong số lượng người lao động cả nước. Để thể hiện sự quan tâm đến lực lượng nhà giáo, Đảng và Nhà nước đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đối với giáo viên, đặc biệt là những nhà giáo công tác tại các vùng núi, biên giới, hải đảo với những điều kiện khó khăn.

Giáo viên mầm non (Ảnh minh hoạ)
Giáo viên mầm non (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19, giáo viên mầm non ngoài công lập đã gặp khó khăn và ảnh hưởng đáng kể. Để động viên họ, Chính phủ và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 103 với việc hỗ trợ cho hơn 50.000 giáo viên mầm non ngoài công lập với tổng số tiền là 158 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy cần phải ưu tiên nhiều hơn để động viên giáo viên công tác tại các vùng khó khăn, với những vất vả và hy sinh lớn trong công việc. Vì vậy, bộ đang tham mưu Chính phủ thực hiện một số chính sách mới, như kiên cố hóa trường học và ưu tiên xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở những điểm trường, vùng khó khăn.

Chăm sóc trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Ảnh minh hoạ)
Chăm sóc trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Ảnh minh hoạ)

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang phối hợp với Bộ Nội vụ để kiến nghị nâng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học. Các bộ đang thống nhất và làm việc với các bộ ngành khác để triển khai chính sách này trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ cũng đang phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc và độc hại. Điều này sẽ giúp thể hiện thêm sự quan tâm và động viên cho giáo viên mầm non, đặc biệt là những giáo viên tại các vùng sâu, vùng xa và khó khăn. Bên cạnh đó, cần quan tâm và bảo đảm quyền lợi của những giáo viên làm việc tại các nhóm trẻ độc lập, những giáo viên chưa được tham gia bảo hiểm xã hội.

Nhóm ngành nghề nặng nhọc và độc hại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *