Bùi Duy Phương

Những trường hợp giáo viên không được nhận phụ cấp ưu đãi

Theo quy định tại Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, cùng với sự điều chỉnh bởi Điều 2 Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT, có một số trường hợp đặc biệt mà giáo viên sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi. Điều này được quy định một cách rõ ràng để đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc áp dụng phụ cấp ưu đãi cho người lao động giáo viên.

Phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Những trường hợp giáo viên không được nhận phụ cấp ưu đãi

Các trường hợp không được hưởng phụ cấp ưu đãi

Các trường hợp không được hưởng phụ cấp ưu đãi (Ảnh minh hoạ)
Các trường hợp không được hưởng phụ cấp ưu đãi (Ảnh minh hoạ)
  1. Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài: Giáo viên sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi trong thời gian đi công tác, làm việc hoặc học tập tại nước ngoài và đã nhận 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.
  2. Thời gian đi công tác, học tập trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng: Nếu giáo viên tham gia công tác hoặc học tập trong nước mà không liên tục tham gia giảng dạy trong khoảng thời gian trên 3 tháng, họ cũng sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi.
  3. Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên: Khi giáo viên nghỉ việc riêng mà không được hưởng lương trong thời gian liên tục từ 1 tháng trở lên, họ sẽ không được nhận phụ cấp ưu đãi.
  4. Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành: Trường hợp giáo viên nghỉ ốm đau hoặc thai sản vượt quá thời hạn được quy định bởi Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành, họ cũng sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi.
  5. Thời gian bị đình chỉ giảng dạy: Cuối cùng, nếu giáo viên bị đình chỉ giảng dạy, họ cũng không được nhận phụ cấp ưu đãi trong khoảng thời gian này.

Như vậy, đó là những trường hợp mà giáo viên sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *