Bùi Duy Phương

Có phải làm lại văn bằng, chứng chỉ đã cấp khi đổi tên khai sinh không?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một vấn đề phổ biến: “Có phải làm lại văn bằng, chứng chỉ đã cấp khi đổi tên khai sinh không?”. Chúng ta sẽ đi sâu vào Điều 22 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT để tìm hiểu về quyền của những người được cấp văn bằng, chứng chỉ khi muốn chỉnh sửa thông tin ghi trên chúng.

Mời bạn xem video

Bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Đổi tên khai sinh và văn bằng, chứng chỉ

Theo Điều 22 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, quy định rõ ràng về người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

  1. Thay đổi hoặc cải chính hộ tịch: Nếu bạn thay đổi hoặc cải chính hộ tịch của mình, bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin trên văn bằng, chứng chỉ của mình.
  2. Xác định lại dân tộc hoặc giới tính: Trong trường hợp bạn muốn xác định lại dân tộc hoặc giới tính, quyền yêu cầu chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ cũng được bảo đảm.
  3. Bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch: Nếu có nhu cầu bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch của bạn, bạn cũng được quyền yêu cầu chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ.
  4. Đăng ký khai sinh quá hạn hoặc đăng ký lại việc sinh: Trường hợp bạn muốn đăng ký khai sinh quá hạn hoặc đăng ký lại việc sinh, bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ.

Nhưng quan trọng nhất là, thay đổi tên trên giấy khai sinh là một trong những thủ tục thay đổi hộ tịch. Vì vậy, theo quy định trên, người đổi tên trên giấy khai sinh sau khi đã cấp văn bằng, chứng chỉ có thể yêu cầu chỉnh sửa lại văn bằng, chứng chỉ đã cấp theo tên mới.

Tuy nhiên, điều này không bắt buộc, văn bằng chứng chỉ chỉ được sửa đổi khi cá nhân thuộc trường hợp nêu trên có yêu cầu.

Có phải làm lại văn bằng, chứng chỉ đã cấp khi đổi tên khai sinh không? (Ảnh minh hoạ)
Có phải làm lại văn bằng, chứng chỉ đã cấp khi đổi tên khai sinh không? (Ảnh minh hoạ)

Vậy ai sẽ quyết định việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ?

Thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ là người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *