Bùi Duy Phương

Chuyển đổi số trong quản trị giáo dục: Cơ hội và thách thức

Ngày 31/08/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Công văn 4771/BGDĐT-CNTT với mục tiêu hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số và thống kê giáo dục cho năm học 2023-2024. Công văn này đặt ra một số nhiệm vụ quan trọng để nâng cao quản trị giáo dục và xây dựng cơ sở dữ liệu trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam.

Mời bạn xem video

Làn sóng nghỉ việc ngành giáo dục

Các nhiệm vụ chính như sau

  1. Triển khai nền tảng quản trị cơ sở giáo dục: Bộ yêu cầu triển khai hệ thống quản trị cơ sở giáo dục tới 100% trường học. Điều này bao gồm quản lý học sinh, cán bộ, cơ sở vật chất, thông tin y tế và kế toán. Mục tiêu là đảm bảo kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu giáo dục địa phương và cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.
  2. Ứng dụng hồ sơ điện tử: Ưu tiên triển khai sổ điểm và học bạ điện tử. Khuyến khích việc sử dụng các ứng dụng để tạo cơ hội tương tác và trao đổi thông tin giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục. Điều này có thể bao gồm sử dụng tin nhắn OTT, email, ứng dụng di động và trang web của trường học.
  3. Xây dựng cơ sở dữ liệu: Cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT, bao gồm cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác về giáo viên, học sinh, và kết quả học tập. Đặc biệt quan trọng là thông tin về học sinh lớp 12 để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học.
  4. Thực hiện báo cáo thống kê: Cần thực hiện báo cáo thống kê đúng thời hạn và chính xác đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Điều này đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT.
Chuyển đổi số trong quản trị giáo dục (Ảnh minh hoạ)
Chuyển đổi số trong quản trị giáo dục (Ảnh minh hoạ)

Chuyển đổi số trong quản trị giáo dục không chỉ mang lại hiệu quả trong quản lý mà còn tạo ra cơ hội tốt hơn cho học sinh và phụ huynh tham gia vào quá trình giáo dục. Hy vọng rằng việc triển khai các hệ thống này sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *