Bùi Duy Phương

Điều động giáo viên và quy định chi trả làm ngoài giờ

Trước khi bước vào năm học mới 2023-2024, nhiều giáo viên đã bày tỏ lo ngại về việc không nhận được chế độ làm ngoài giờ khi phải làm thêm một số công việc vào ngày nghỉ lễ và ngoài giờ hành chính. Bài viết này sẽ đề cập đến các quy định về việc điều động giáo viên, chi trả tiền làm ngoài giờ, và thời gian nghỉ lễ trong lĩnh vực giáo dục.

Điều động giáo viên và quy định chi trả làm ngoài giờ (Ảnh minh hoạ)
Điều động giáo viên và quy định chi trả làm ngoài giờ (Ảnh minh hoạ)

Chi trả tiền làm ngoài giờ cho giáo viên

Theo Điều 98 của Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm được quy định như sau:

 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
 • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.
 • Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%
 • Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Điều động giáo viên theo luật lao động

Trường hợp điều động giáo viên làm thêm giờ cũng được quy định tại Điều 107 của Bộ luật Lao động năm 2019. Điều này áp dụng khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Phải được sự đồng ý của người lao động.
 • Số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày hoặc không quá 40 giờ trong 01 tháng.

Ngoài ra, có các trường hợp đặc biệt như sản xuất xuất khẩu, công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, công việc cấp bách, và một số ngành khác, có thể điều động giáo viên làm thêm giờ nhiều hơn, nhưng phải được sự đồng ý của họ và phải tuân theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của giáo viên

Bên cạnh việc điều động và trả tiền làm thêm giờ, giáo viên cũng có những nhiệm vụ cụ thể được quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, bao gồm:

 • Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
 • Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo.
 • Học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.
 • Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với các tổ chức Đoàn, Đội và gia đình học sinh để tổ chức hoạt động giáo dục.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian làm việc và nghỉ của giáo viên

Cuối cùng, thời gian làm việc và nghỉ của giáo viên cũng được quy định rõ ràng. Thời gian làm việc trong năm học là 42 tuần, trong đó 37 tuần dành cho giảng dạy và hoạt động giáo dục. 5 tuần dành cho học tập, chuẩn bị năm học mới và tổng kết năm học. Nghỉ hàng năm của giáo viên bao gồm nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

Mời bạn xem video

Đề nghị nâng phụ cấp cho giáo viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *