Bùi Duy Phương

Kho ảnh Vecter dùng thiết kế bài giảng

Dưới đây là danh sách 10 website cung cấp ảnh vector miễn phí, phù hợp cho các dự án thiết kế đồ họa, bài giảng, và nhiều ứng dụng khác:

 1. Freepikfreepik.com
  • Cung cấp một lượng lớn ảnh vector miễn phí, đặc biệt là các mẫu thiết kế và minh họa.
 2. Vecteezyvecteezy.com
  • Cung cấp các vector miễn phí chất lượng cao, bao gồm cả đồ họa và minh họa.
 3. VectorStockvectorstock.com
  • Mặc dù chủ yếu là một trang web có phí, nhưng cũng cung cấp một số vector miễn phí.
 4. SVG Silhsvgsilh.com
  • Cung cấp hàng nghìn vector SVG miễn phí với các chủ đề đa dạng.
 5. Public Domain Vectorspublicdomainvectors.org
  • Cung cấp vector miễn phí không giới hạn bản quyền, có thể sử dụng trong mọi mục đích.
 6. FreeVectorsfreevectors.net
  • Một cộng đồng chia sẻ các tài nguyên vector miễn phí.
 7. Vector4Freevector4free.com
  • Trang web cung cấp một loạt các file vector miễn phí.
 8. VectorPortalvectorportal.com
  • Cung cấp các vector chất lượng cao và miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại.
 9. 1001 Free Downloads1001freedownloads.com
  • Cung cấp nhiều loại đồ họa vector miễn phí.
 10. Pixabaypixabay.com
  • Nổi tiếng với các hình ảnh miễn phí, Pixabay cũng cung cấp một lượng lớn vector miễn phí.

Khi sử dụng các vector từ những trang web này, hãy chắc chắn rằng bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng của từng trang. Một số trang có thể yêu cầu ghi công tác giả hoặc có những hạn chế khác đối với việc sử dụng các tài nguyên của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *