Bùi Duy Phương

Kho Icon biểu tượng dùng trong thiết kế bài giảng

Dưới đây là danh sách 10 website cung cấp icon (biểu tượng) miễn phí, rất hữu ích cho việc thiết kế đồ họa, bài giảng, ứng dụng web hoặc mobile:

 1. Flaticonflaticon.com
  • Trang web hàng đầu cung cấp các icon vector miễn phí, với một lượng lớn các tùy chọn.
 2. Iconfindericonfinder.com
  • Cung cấp hàng triệu icon với nhiều phong cách khác nhau.
 3. Freepikfreepik.com
  • Ngoài hình ảnh, Freepik cũng cung cấp một lượng lớn các icon miễn phí.
 4. Icons8icons8.com
  • Cung cấp nhiều loại icon miễn phí và cả gói icon có phí.
 5. https://www.svgrepo.com/
  • Một thư viện icon rất nổi tiếng, thường được sử dụng trong thiết kế web.
 6. Material Iconsgoogle.github.io/material-design-icons
  • Cung cấp các icon theo phong cách Material Design của Google.
 7. The Noun Projectthenounproject.com
  • Một nguồn cung cấp hàng triệu icon từ các nhà thiết kế khắp thế giới.
 8. Featherfeathericons.com
  • Cung cấp một bộ sưu tập icon mở rộng với thiết kế đơn giản và sạch sẽ.
 9. SVG Reposvgrepo.com
  • Chuyên cung cấp các icon SVG miễn phí, dễ dàng tùy chỉnh và sử dụng.
 10. Iconmonstriconmonstr.com
  • Một trang web cung cấp một loạt các icon miễn phí, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và internet.

Khi sử dụng các icon từ những trang web này, hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng cụ thể của từng trang. Một số trang web có thể yêu cầu bạn ghi công hoặc chỉ cung cấp icon không được sử dụng cho mục đích thương mại mà không có giấy phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *