Bùi Duy Phương

Kho hình động để thiết kế bài giảng điện tử


Dưới đây là danh sách 10 website cung cấp ảnh động (GIFs) miễn phí, phù hợp cho việc sử dụng trong các bài giảng, trang web, hoặc bài thuyết trình:

 1. Giphygiphy.com
  • Trang web hàng đầu cung cấp ảnh động, có lượng lớn GIFs đa dạng.
 2. Tenortenor.com
  • Một nguồn cung cấp ảnh động phong phú, dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ.
 3. Imgurimgur.com
  • Nổi tiếng với cộng đồng mạnh mẽ, cung cấp nhiều GIFs sáng tạo.
 4. Reddit – r/gifsreddit.com/r/gifs
  • Một nguồn tuyệt vời từ cộng đồng Reddit, nơi chia sẻ các ảnh động hấp dẫn.
 5. GIFbingifbin.com
  • Cung cấp một thư viện ảnh động được sắp xếp theo chủ đề.
 6. Reaction GIFsreactiongifs.com
  • Trang web chuyên về GIFs biểu cảm phản ứng, phù hợp cho các bài thuyết trình và mạng xã hội.
 7. Gfycatgfycat.com
  • Một nguồn cung cấp ảnh động chất lượng cao.
 8. FreeGIFMakerfreegifmaker.me
  • Cho phép tạo và tải ảnh động mà không cần đăng ký.
 9. GIFMakergifmaker.me
  • Một công cụ hữu ích để tạo ảnh động từ hình ảnh hoặc video.
 10. EZGIFezgif.com
  • Trang web này cung cấp công cụ tạo và chỉnh sửa ảnh động.

Khi sử dụng ảnh động từ các nguồn này, hãy chắc chắn rằng bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng. Một số trang web có thể yêu cầu bạn ghi công hoặc chỉ cung cấp ảnh động không được sử dụng cho mục đích thương mại mà không có giấy phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *