Bùi Duy Phương

Tuyển tập các bản nhạc Baroque hay nhất trong học tập

Bài số 1:

Bài số 2:

Bài số 3:

Bài số 5:

Bài số 6

Bài số 7. Nhạc mozart

Bài số 8. Nhạc piano

Bài số 9. Nhạc có tiếng mưa

Bài số 10. Piano cùng tiếng mưa

Bài số 11

Bài số 12

Bài số 13

Bài số 14

Bài số 15

Bài số 16

Bài số 17

Bài số 18

Bài số 19

Bài số 20

Bài số 21

Bài số 22

Bài số 23

Bài số 24

Bài số 25

Bài số 26

Bài số 27

Bài số 28

Bài số 29

Bài số 30

Bài số 31

Bài số 32

Bài số 33

Bài số 34

Bài số 35

Bài số 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *