Bùi Duy Phương

Tuyển tập những bài nhạc thiền thư giãn

Bài số 1: Thư giãn, an yên tâm hồn

Bài số 2: Loại bỏ độc tố và tiêu cực, làm sạch hào quang, thức tỉnh tâm linh, bát Tây Tạng

Bài số 3. Thư giãn, giảm Stress

Bài số 4. Sáo chữa bệnh Tây Tạng • Giải phóng melatonin và độc tố • Loại bỏ căng thẳng và làm dịu tâm trí

Bài số 5. Nhạc thiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *