Bùi Duy Phương

Dạng bài tập nối các đối tượng – Nối cột trên phần mềm Live Worksheets

Live Worksheets là một phần mềm trực tuyến giúp giáo viên tạo ra các bài tập tương tác cho học sinh. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ, giúp giáo viên dễ dàng tạo các bài tập tương tác, bao gồm cả dạng bài tập: Nối các đối tượng – Nối cột.

Tạo dạng bài tập Nối các đối tượng – Nối cột

Để tạo dạng bài tập Nối các đối tượng – Nối cột trên Live Worksheets, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Mở Live Worksheets và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Nhấp vào join, chọn vị trí đặt bút phù hợp.
  3. Đặt ID nhận dạng cho cặp đáp án đúng .
  4. Bấm save and view.

Dạng bài tập Nối cột là một dạng bài tập tương tác hiệu quả, giúp học sinh học tập chủ động và sáng tạo. Với Live Worksheets, bạn có thể dễ dàng tạo các bài tập Nối cột hấp dẫn và hiệu quả, giúp học sinh học tập tốt hơn.

Mời bạn xem video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *